Teknoloji

Boğaziçi Üniversitesi’nden hibrid çavdar üretimi konusunda önemli iş birliği

Boğaziçi Üniversitesi'nden hibrid çavdar üretimi konusunda önemli iş birliği
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sofralarımızdaki temel yiyeceklere erişimimizi etkileyecek düzeyde olumsuz sonuçları da beraberinde getireceğini öngören bilim adamları, dünya genelinde tohum konusunda çalışmalara imza atıyor. Bu alanda dünyada önemli araştırma projelerinden bir tanesi de çavdar bitkisi üstüne, Boğaziçi Üniversitesiyle Massachusetts Institute of Technology ortaklığıyla hayata geçiyor.

ile Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) öğretim üyeleri ve talebeleri arasında ortak araştırma projeleri yapılması hedefi ile 2016’da oluşturulan MISTI (MIT Science and Technology Initiatives) – Boğaziçi Uluslararası Araştırma, Eğitim ve Destek Programı kapsamında gerçekleşecek projeyi, Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Raşit Bilgin ve MIT’den David L. Des Marais liderliğindeki araştırmacı ekip yürütecek.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Raşit Bilgin, MISTI projesi çerçevesinde desteklenmesine karar verilen araştırması hakkında, besin güvenliği ve iklim değişikliği konusunun çok disiplinli bir bakışla ele alınmayı gerektirdiğini ve bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün çok disiplin araştırmalarda öne çıkan iki önemli kurum olduğunu ifade ederek şunları ifade etti;  ‘’İklim değişikliği ile birlikte gelen sorunlardan bir tanesi de gıdaya erişim olacak. Değişen iklim şartlarında gıdalarımızın üretim miktarı ve kalitesini nasıl etkileyecek? Bununla alakalı modeller gıdanın geleceğiyle ilgili kötümser bir tabloyu ortaya koyuyor. Sıcaklık arttıkça canlıların daha fazla büyümesi bekleriz lakin modellemeler iki derecenin üstündeki sıcaklık artışlarının olumsuz sonuçlar yaratacağını gösteriyor. Hali hazırda şu andaki hayat alışkanlıklarımız ve tüketimimize devam edersek bu artışın iki derecenin de üzerinde olacağını söylemek mümkün. Bu da temel besin kaynaklarımızın ciddi oranda azalması gibi problemleri beraberinde getirecek. Bu nedenle, buğday başta olmak üzere daha uzun ömürlü, aynı ekim alanında birkaç yıl boyunca ekilebilecek bitkiler geliştirme konusu küresel manada birgündem oluşturuyor”.

Türkiye çavdar için de dünyanın en önemli gen merkezlerinden biri

Araştırma konusu kapsamında daha önce hekime öğrencileri ile çavdar bitkisinin genetiği üstüne çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve çavdar bitkisinin Türkiye coğrafyası bağlamında oldukça yüksek genetik çeşitliliğe sahip olduğu sonucuna ulaştıklarını aktaran Doç. Dr. Bilgin şu bilgileri verdi: ‘’ABD Tarım Bakanlığı’nın Tohum Bankası vasıtası ile dünyanın farklı bölgelerinden çavdar tohumlarını Türkiye’ye getirip, burda yetiştirip genetik çeşitliliklerini karşılaştırmıştık. Hatta 1960’larda Türkiye’den toplanmış örnekler de mevcuttu gelen örnekler arasındaydı. Bu gelen yerel tohumları Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde ektik ve hasadını yaptık. Tüm bu çalışmayı ve safhalarını hekime tezi çalışması olarak enstitümüzden Öncüm Arıcı yaptı ve bu çalışma sonucunda Türkiye’nin çavdar için, buğday örneğinde olduğu gibi, önemli gen merkezlerinden biri olduğunu, genetik çeşitliliğin yüksek olduğunu gördük’’.

Doç. Dr. Bilgin, projenin değişen iklim şartlarından daha az etkilenecek, çok senelik bir bitki elde edebilir miyiz sorusu çerçevesinde düşünerek, şu anda kullandığımız tek yıllık çavdar ile çok senelik çavdarın hibridleştirilmesi yönünde bir çalışmayı kapsayacağını ifade etti.

Benzer Konular :

Boğaziçi Üniversitesi Den Hibrid Çavdar Üretimi Konusunda Iş Birliği

Boğaziçi Üniversitesi Den Hibrid Çavdar Üretimi Konusunda Iş Birliği

Boğaziçi Üniversitesi Ile Mit Massachusetts Institute Of Technology Den Hibrit Çavdar Üretimi Konusunda Önemli Iş Birliği
Boğaziçi Üniversitesi Ile Mit Massachusetts Institute Of Technology Den Hibrit Çavdar Üretimi Konusunda Önemli Iş Birliği

Yazar Hakkında

Eften Püften

Yorum bırak