Nedir

Defter Beyan sistemi nedir, sisteme giriş nereden ve nasıl yapılır?

Defter Beyan sistemi ne demektir, sisteme giriş nerden ve nasıl yapılır?
Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesiyle elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi maksadıyla tasarlanan sistemdir.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından evvelki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üstünden ya da gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesi aracılığı ile başvuru yapmaları gereklidir.

Defter-Beyan Sistemine kullanıcı kodu ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) ve parola bilgileri kullanılarak www.defterbeyan.gov.tr adresi üstünden giriş yapılacaktır.

Sistem üstünden tutulan kayıtların muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığına aittir. Başkanlık mükellef, meslek mensubu veya meslek odası tarafından girilen kayıtları elektronik ortamda muhafaza edecektir.

Kendisinden mükellefiyetine ilişkin kayıtlarının ibrazı talep edilen mükellefler, talepte bulunan birim ile ibrazı talep edilen bilgilerin mahiyetini, ibraz talep yazısının bir örneğiyle birlikte ibraz süresinin sonundan en geç 10 gün önce bağlı olduğu vergi dairesi aracılığı ile Başkanlığa bildirecektir.

Kayıtlar muhatabına, Başkanlık tarafından belirlenen yöntemler ile değişmezliği garanti edilerek ibraz edilecektir.

SİSTEME GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Defter-Beyan Sistemini Kullanmak İçin Kullanıcı Kodu ve Şifre Nasıl Alınabilir?

Sisteme giriş esnasında kullanılacak parola bilgisi, mükellef ya da noterden yetkilendirdiği kişi tarafından gelir vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine yapılacak başvuruyla alınabilecektir. Şifrenin vergi dairesine başvurularak talep edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından muhataba müracaat anında sistemden üretilecek şifreyi içeren kapalı bir zarf, Teslim Tutanağı karşılığı mükellef ya da yetkilendirdiği kişiye verilecektir.

Sistemin kullanılması için mükellef, meslek mensubu veya meslek odası tarafından kullanıcı kodu ve parola teminine yönelik olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesinde, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle elektronik beyanname uygulamasına ilişkin alakalı diğer mevzuat dikkate alınacaktır.

Sistemin Avantajları Nelerdir?

Bir muhasebe programına ihtiyaç duyulmaksızın webin olduğu her yerden vergisel ve ticari işlemlerin elektronik ortamda kayıt altına alınabilmesi.

Kırtasiyeciliği azaltması.

Defter tasdikine ihtiyaç duyulmaması.

Defterleri muhafaza etmeye yönelik maliyetlerin bahis konusu olmamasıyla fatura ve makbuz gibi belgelerin elektronik olarak düzenlenebilmesi gibi imkânlar sayesinde yükümlülüklere ilişkin bürokratik işlemlerin ve uyum maliyetlerinin azaltılması.

Kayıt dışı ekonomiyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi.

Vergiye gönüllü uyum seviyelerinin arttırılması.

Defter-Beyan Sisteminden Kimler Faydalanabilir?

Defter Beyan Sisteminden;

Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler

Basit Usule Tabi Mükellefler

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler
faydalanabilir.

Defter Beyan sistemi nedir, sisteme giriş nereden ve nasıl yapılır?

Defter Tasdik Ettirmeyin Defter Beyan Sistemi Açılıyor

Defter Tasdik Ettirmeyin Defter Beyan Sistemi Açılıyor

Defter Beyan Sistemi Ilk Ekran Görüntüsü

Defter Beyan Sistemi Ilk Ekran Görüntüsü

Defter Beyan Sistemi Ne Getiriyor

Defter Beyan Sistemi Ne Getiriyor

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak