Nedir

Deri Yolma Hastalığı nedir?

Deri Yolma Hastalığı nedir?
Dermatilomani adı ile da bilinen deri yolma hastalığı,doku harabiyetine yol açabilecek şekilde cildin aşırı ve zorlayıcı bir şekilde kazınması ya da koparılmasıyla karakterize psikolojik bir hastalıktır. Deri yolma hastalığının sebebi halen tam olarak anlaşılamamakla birlikte, iddia edilen tezlerden en güçlü olanı bu davranışı strese ve uyarılmaya verilen uygunsuz bir cevap olarak görür. Peki Deri Yolma Hastalığı nedir?

Deri yolma davranışı sık sık gerginlik, huzursuzluk hissi ya da bir stres atağını takiben ya da beraberinde başlayabilir. Kişi, içerisinde zorlayıcı bir istekle bedeninde kusurlu bulduğu deri bölgelerini (sivilce, böcek ısırığı, yara kabuğu gibi) sıkmaya, kazımaya ve ayrıca yolmaya başlar.Öte yandan, bu bazan herhangi bir deri kusuru olmadan da başlayabilir. En sık hedef yüz bölgesidir. Bunun yanında, baş, boyun, gövde, omuzlar, kol ve bacaklar gibi bedenin diğer bölgeleri de yavaş yavaş hedef bölgeler haline gelebilir. Harabiyet oluşan bölgelerdeki yaralar iyileşinceye kadar kişi, bedeninin diğer bölgelerini aynı şekilde yolmaya devam eder.Hastalar, genellikle ya kısa süre ile yolmalar şeklinde gün içerisinde birkaç defa, ya da saatler sürebilen fakat gün içinde yalnızca bir kereliğine olmak üzere derilerini yolabilirler. Kazıma ya da yolma işlemi için genellikle parmaklar kullanılsa da, iğne ya da cımbız da tercih edilebilir.Ayrıca, bu davranış sık sık kişinin suçluluk duymasına ve içe kapanmasına yol açabilir. Bu kişiler genellikle depresiftir, ayrıca intihar düşünceleri eşlik edebilir.

Bulguları:Hastaların bir pek çok ilk etapta Cilt Hastalıkları polikliniklerine ve yolunan bölgelerde harabiyet, enfeksiyon, ve ayrıca bazen septisemi gibi ciddi tablolarla başvurabilirler.Lezyonlar genellikle temiz ve doğrusal erozyonlar, kabuklanmalar ya da skarlar şeklinde olabilir (Resim 1). Kenarları düzensiz, şekil ve boyut olarak benzerdirler. Yaralar genellikle vücudun kişinin eli ile uzanabileceği yerlerinde, iki taraflı ve simetrik yerleşirler (Resim 2). Sağ elini kullanan kişilerde lezyonlar daha çok solda, sol elini kullananlardaysa genelde sağdadır. Hasta, bazan farkında olmadan yapmakla birlikte, bazen bedenindeki hayali yabancı cisimleri kopardığını düşünerek büyük bir istekle bunu yapabilir. Deri yolma, bazen da bir ritüel halini alabilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:Deri yolma hastalığına bayanlarda erkeklere oranla daha fazla rastlanır. Bu davranış çoğunlukla büyüme çağlarında başlar ve kronik bir seyir izler.Ortalama görülme yaşı 30 ile 45 yaş arasıdır. Özellikle bazı hastalıklarla beraberlik gösterebilir. Tanıda kullanılan ve DSM 5 kriterleri olarak kabul edilen kriterler alttaki gibidir:

Harabiyetle sonuçlanan, tekrarlayan deri yolma Deri yolmayı engelleyebilmek için tekrarlanan girişimler Deri yolma, kişide ciddi sıkıntıya ya da önemli işlevsellik kaybına yol açar Bir maddenin tesirine ya da tıbbi bir duruma bağlı değildir
Bu durum, başka herhangi psikolojik bir hastalık ile daha iyi açıklanamaz Ayrıca, tanıya gidebilmek için istenebilecek tetkikler altta sıralanmıştır:

Tam kan
Biyokimya
Tiroid fonksiyon testleri
Açlık şeker seviyesi
Kanser belirteçleri
Göğüs/Akciğer grafisi
Deri biyopsisi
Deri yolma hastalığının ayırıcı tanısında düşünebilecek esas psikiyatrik ve tıbbi hastalıklar ise alttaki gibi sıralanabilir:

Trikotilomani (Saç/kıl yolma hastalığı)
Depresyon
Anksiyete (Kaygı) bozuklukları
Obsesif kompulsif bozukluk
Tik bozukluğu
Beden dismorfik bozukluğu
Somatoform bozukluklar
Borderline (Sınır) kişilik bozukluğu
Delüzyonelparazitoz ve diğer psikotik bozukluklar (şizofreni gibi)
Kokain ya da eroin kötüye kullanımı
Uyuz hastalığı
Dermatitisherpetiformis
Böbrek hastalıkları
İlaç reaksiyonları
Multipl skleroz
Lenfoma
Karaciğer hastalıkları
Gebelik
Polisitemi
Diyabetesmellitus
Hiper-veya-hipotiroidizm

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:Hasta ve hekimi korumak adına sınırları iyi çizilmiş bir tedavi seçilmelidir. Kabul edilebilir, empatik ve hastayı yargılamayan bir yaklaşım ile iyi bir tedavi ilişkisi kurulmalıdır.Deri lezyonları deri doktoru tarafından uygun şekilde tedavi edilmelidir. Kaşıntı varlığında kortizollü merhemler, lezyonlarda enfeksiyon varlığında uygun antibiyotik kullanılabilir. Böylece, hastayla bir güven ilişkisi kurulduktan sonra psikolojik müdahale için de bir psikoloğa ya da psikiyatri hekimine yönlendirilebilir. Psikiyatrik tedavide öncelik altta yatan nedenin araştırılmasıdır. Psikiyatrik bir hastalık halinde uygulanabilecek tedavide başlıca,antidepresanlar (doksepin, klomipramin, paroksetingibi), antikonvülzanlar (topiramat gibi) ve yeni nesil antipsikotikler (olanzapin, aripiprazol gibi) tercih edilebilir.İlaç kullanılamayan vakalarda (örneğin gebelerde) psikoterapi (bilişsel davranışçı terapi gibi) ve hipnotizma önerilebilecek etkin tedavi yöntemleri olabilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:Ani stresle ortaya çıkan hafif vakalar dışında, deri yolma hastalığı genellikle kötü seyreder. Zaman içerisinde ateşlenme ve dinmelerle devam eder. Yine de, alttaki psikolojik rahatsızlığı tedavi edildiğinde çok daha iyi sonuçlar elde edilmektedir. Tedavi edilmeyen vakalar genellikle kronikleşmeye meyillidir ve lezyonlar da skarlaşır. Bu nedenle, hastalar deri lezyonları iyileştiğinde dahi vakanın ciddiyetine göre bir müddet takip edilmeli ve psikolojik destek kesinlikle sağlanmalıdır.

Deri Yolma Hastalığı nedir?

Cilt Yolma Hastaliği

Cilt Yolma Hastaliği

Saç Koparma Hastalığı Trikotillomani Için Protez Saç Uygulaması

Saç Koparma Hastalığı Trikotillomani Için Protez Saç Uygulaması

Stresli Yaşam Cilt Sorunlarını Tetikliyor

Stresli Yaşam Cilt Sorunlarını Tetikliyor

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak