Nedir

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığı’nın belirtileri nedir? Difteri bulaşıcı mıdır?

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığı'nın belirtileri nedir? Difteri bulaşıcı mıdır?
Akut toksik bir enfeksiyon olan difteri, Corynebacterium diphtheriae isimli mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesi ile ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Ciddi komplikasyonları olan bu hastalıkta ölüm riski mevcuttur. Kişiler hastalığı geçirseler bile vücut tam koruyucu yanıt oluşturmadığı için tekrar hasta olma tehlikeleri vardır. Bu nedenle hastaların da hastalık sonrasında aşılanmaları kesinlikle gerekmektedir.

 

Difterinin en çok tuttuğu bölge yutak ve bademciklerdir. Başlangıç semptomları halsizlik, iştahsızlık, boğaz sızısı ve hafif ateşi içerir.2-3 gün içerisinde bademciklerde küçük bir yama tarzından yumuşak damağın çoğunu kaplayan ebatlara çıkabilen gri-beyaz renkli bir membran oluşur. Daha sonra membran yeşil renge, şayet kanama olduysa da siyah renge dönebilir. Bu oluşumlar solunum yolu tıkanmasına neden olabilir.

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığının Nasıl Bulaşır?

Difteri toplum arasında kuşpalazı olarak bilinmektedir, enfeksiyonun bulaşında hastalar ve taşıyıcılar rol oynamaktadır. Hasta bireyler bakteriyi öksürürken, aksırırken ve konuşurken oluşan damlacıklar aracılığıyla hasta kişilerin solunum sekresyonlarıyla doğrudan temas veya bu sekresyonlarla kirlenmiş kâğıt para gibi eşya ya da maddelerle almaktadır. Bazı kişiler, solunum yollarında bu bakteriyi herhangi bir belirti göstermeden taşıyabilirler. Bu kişiler, hastalar gibi bakterinin bulaşmasında risk yaratırlar. Difteri basiliyle karşılaşmamış ya da aşılanmamış kişiler her yaşta hastalığa yakalanabilirler.

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığının Bulaştırıcılık Ne Kadar Sürer?

Bulaştırıcılık çoğunlukla tedavi edilmemiş hastalar 2-3 hafta boyunca bulaştırıcı (infeksiyöz) olurlar ve bulaştırıcılık çoğunlukla antibiyotik tedavisi başlandıktan sonraki 24 saat içerisinde sona erer. Antibiyotik verilmezse seyrek 4 haftayı da geçebilir.

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığında Ölüm Oranı Nedir?

Ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber ölüm % 20’lere kadar artan oranlarda görülür. Salgınlardaysa ölüm daha yüksektir; her üç kişiden biri kaybedilir.

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığında Tedavisi Nasıldır?

Difteri tedavisinde kişiler diğer hasta ve sağlıklı kişilerden ayrılarak öncelikle boğaz kültürleri alınır sonrasında antitoksin ve antibiyotik tedavisi başlanır. Hasta hastalığı geçirse bile hastaneden çıkmadan önce muhakkak aşı uygulanır ve aşı her 10 yılda bir tekrarlanır.

Difteri Aşısının Etkinliği Nasıldır?

Yetişkinlerde uygun aralıklarla yapılmış 3 doz ya da bebeklerde 4 doz difteri aşısı sonrasında %95’ ten fazlasında koruyucu antitoxin seviyesi (0.1 IU antitoxin/Ml) gelişir. Difteri toxoidinin klinik etkinliği %97 olarak tahmin edilmektedir.

Çocukluk Aşı Takviminde Difteri Aşı Şeması Nasıldır?

Mevcut takvimimizde difteri aşısı 5’li karma aşı (DaBT-İPA-Hib) şeklinde 2,4,6 aylarda yapılmakta ve 18. ayda tekrar dozu uygulanmaktadır. Kural olarak ise DaBT-İPA-Hib aşısının 1. ile 2. ve 2. ile 3. dozları arasındaki süre enaz 4 hafta olmalıdır. Aynı aşının 3. dozuyla rapel dozu arasındaki süreyse en az 6 ay olmalıdır.

Aşının Yapılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Aşı ya da aşı kompanentlerine karşı ciddi allerjik tepki (anaflaxi) öyküsü olanlara tekrar difteri aşısı yapılmamalıdır. Orta ya da ağır akut hastalığı olanlarda aşı ertelenmelidir. Ancak hafif hastalıkta aşı yapılabilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda ve gebelerde difteri aşısı kontrendikasyon değildir.

Aşı Yan Etkiler Nelerdir?

Yaygın ürtiker, anafilaksi ya da nörolojik komplikasyonlar gibi ciddi sistemik yan etkiler, difteri toksoidi uygulanmasından sonra nadir olarak bildirilmiştir. Difteri toxoidi içeren aşı sonrasında lokal reaksiyonlar, çoğunlukla hassasiyet ile beraber olan ya da olmayan deride sertlik (endurasyon) sık görülür. Lokal reaksiyonlar çoğunlukla kendini sınırlar ve tedavi gerekmez. Ateş ve diğer sistemik yan etkiler sık değildir.

Difteri (Kuşpalazı) Hastalığı’nın belirtileri nedir? Difteri bulaşıcı mıdır?

Difteri Bulaşıcı Bir Hastalık

Difteri Bulaşıcı Bir Hastalık

Difteri Kuşpalazı Hastalığı Nedir Tedavi Yöntemleri Nelerdir ⋆ Bilgiustam

Difteri Kuşpalazı Hastalığı Nedir Tedavi Yöntemleri Nelerdir ⋆ Bilgiustam

Difteri Kuşpalazı Nedir Belirtileri Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir

Difteri Kuşpalazı Nedir Belirtileri Nedenleri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak