Nedir

Dizanteri hastalığı nedir? Basilli dizanteri ne demek?

Dizanteri hastalığı nedir? Basilli dizanteri ne demek?
Dizanteri, ishalle beraber görülen bulaşıcı ve salgın bir kalın barsak hastalığıdır. Basilli dizanteri, su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı fekal kontaminasyonu (dışkıyla kirlenme) sonucu yayılır. Basilli dizanteriye yakalanan kişilere uygun antibiyotik ve sıvı-elektrolit desteği yanında sindirimi kolay yiyecekler ve bol su verilmelidir. Peki, Basilli dizanteri nedir?

Basilli Dizanteri; Shigella türlerinin neden olduğu akut bir gastrointestinal enfeksiyon tablosudur. Etken bakteri için doğadaki tek kaynağı insan olduğundan dolayı, hastalık toplumda su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı fekal kontaminasyonu (dışkıyla kirlenme) sonucu yayılır.

Nasıl Bulaşır?

Çok az sayıda Shigella grubu bakterinin bulunması (yalnızca 10 bakteri) bile hastalığın görülmesine neden olabilir. Hastalık etken olan bakteriyle kirlenmiş su ve yiyecekler aracılığıyla bulaşır. Temizlik koşullarının yetersiz olduğu, yeterli ve güvenli kullanma suyunun bulunmadığı, ellerin yıkanmadığı ortamlarda fekal-oral yoldan yayılma hızla meydana gelir. Özellikle suya kanalizasyon karışması durumunda su kaynaklı salgınlar ortaya çıkar. Bulaşma kişiden kişiye de olabilir. Hasta ya da taşıyıcıdan dışkı-ağız yoluyla doğrudan ya da dolaylı olarak geçer.

Belirtileri Nelerdir?

Hastalığın belirtilerinin başlaması genellikle mikroorganizmanın oral yolla (ağız yoluyla) alınmasından 2-4 gün sonra başlar, lakin bir haftaya kadar da uzayabilmektedir. Hastalık genellikle birkaç gün sürmekle beraber bazı vakitlerde haftalarca da sürebilir. Shigella; barsak mukozasını tahriş ederek ishale sebep olmaktadır. Baş sızısı, bulantı-kusma, hızla 38°C ve üstüne yükselen ateş, kramp tarzı karın sızısı, tenesmus (ağrılı dışkılama) ile beraber başlayan kanlı ishal yakınmaları olur. Dışkıda kan, mukus ya da irin bulunabilir. Ancak vakaların üçte birinde yalnızca sulu dışkı olabilir. Ender vakalarda (küçük çocuklar) havale görülebilir. Hastalığın iyileşme süreci 4-7 gün sürer.

Tanısı Nasıl Konur?

Shigellaların neden olduğu klinik tablo başta amipli dizanteri olmak üzere diğer dizanteri benzeri tablolardan ayırt edilemediğinden dolayı, tanı laboratuvar incelemesine dayanır. Özellikle tedavinin yönlendirilmesinde (antibiyotik ya da antiparaziter ilaç uygulaması ayrımı için) laboratuvar sonucu kritik önem taşır. Klinik bulguların yanı sıra hastadan alınan dışkı numunelerinden yapılan kültürde etken üretilmesiyle tanı konur. Ayrıca antibiyotik direnci de araştırılmalıdır.

Hastalık toplumda su kaynaklarının ve gıdaların insan kaynaklı fekal kontaminasyonu (dışkıyla kirlenme) sonucu yayılır ve bu bölgelerde yaşayan insanoğlu en fazla etkilenmektedir.

Tedavisi Nasıldır?

Uygun antibiyotik ve sıvı-elektrolit desteği yanında sindirimi kolay yiyecekler ve bol su verilmelidir. Hasta kişilerin en kısa vakit de hekime başvurmaları gerekir.

Korunma Yolları Nelerdir?

Hastalığın aşısı yoktur. İçme ve kullanma sularının kontrolü, hayat koşullarının hijyen şartlarına uygun hale getirilmesi ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi temel korunma önlemleridir. Gelişmiş bir kanalizasyon sisteminin bulunmadığı ve güvenli içme suyunun sağlanamadığı koşullarda, hastalığın toplumda yayılımının önlenmesi pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenle ulusal halk sağlığı stratejileri arasında kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi, su ve besin hijyeninin sağlanması, halkın eğitimi ve antibiyotik kullanımı konularının işlenmesi yer almalıdır.

Dizanteri hastalığı nedir? Basilli dizanteri ne demek?

Dizanteri Belirtileri Ve Tedavisi Dizanteri Gen Tr

Dizanteri Belirtileri Ve Tedavisi Dizanteri Gen Tr

Dizanteri Hastalığı

Dizanteri Hastalığı

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak