Nedir

Duruş bozukluğu ve Fıtık nedir?

Duruş bozukluğu ve Fıtık nedir?
İskelet kısımlarının bedenin destek yapılarını zedelenme ve ilerleyici deformasyondan koruyacak şekilde düzgün ve dengeli dizilişidir. Ayrıca vücudun görünüşünü güzel, duruş ve dengesi iyi, eklemler üzerindeki zorlanması az, organların yeterli ve düzgün çalışabilmelerini sağlayan, kişinin kendisini yormadan gevşek olarak aldığı postür(duruş) olarak da tanımlanabilir.Duruş statik(durağan) yada dinamiktir(hareketli). Durağan duruş oturma, ayakta durma, yatma esnasındaki duruştur.

Hareketli duruş, hareketler esnasındaki vücut pozisyonlarıdır. Vücut, kas aktivitesi esnasında bağların desteğiyle denge sağlamak ya da bir harekete temel teşkil etmek için, birçok kasın uyumlu çalışması sonucunda düzgün bir duruş elde eder.

Duruş kişinin vücut şekline, genetik özelliklerine, ırk, cinsiyet ayakkabı kullanımına, sağ ya da sol baskınlık, mevsimlere hesaplı durum, psikolojik durum, uyku ve egzersiz düzeni, alışkınlıklar meslek ve uğraşıya göre değişiklik gösterir.

Doğru duruş için iyi bir kas esnekliği, eklemlerde normal hareket açıklığı güçlü duruş kasları, omurganın her iki tarafında dengeli kaslar, duruşun farkında olunmasını sağlayacak bilinç seviyesi gereklidir.

Kötü duruşa yol açan sebepler obezite, hamilelik, yaşlanma, kas zayıflıkları, yüksek topuklu ayakkabılar, gergin kaslar azalmış esneklik, yanlış oturma ve ayakta durma alışkınlıkları, duygusal durum bozukluklarıdır.

İdeal bir ayakta durma pozisyonu için

. Baş ve çene dik olmalı, öne arkaya veya yanlara eğilmemelidir.

. Kulak ile omuzların orta hattı, aynı çizgi üstünde olmalıdır.

. Omurganın doğal(fizyolojik) eğrilikleri yerçekimi çizgisini keserek biribirlerini dengeler pozisyonda olmalıdır.

. Ayak kemerleri(ark) yeterli olmalıdır.

Normal duruşda, omurgalar, kaburgalar normal eğriliklerinde ve açılarında, bacak kemikleri ise, ağırlık taşımada ideal bir duruş ve düzgünlükte olmalıdır. Leğen kemiğinin nötral pozisyonu; bacakların, gövdenin, karnın iyi duruşu ve düzgünlüğüne yardım eder. Ayrıca, göğüs kafesi ve üst sırtın pozisyonu, solunum organlarının en uygun fonksiyonda çalışmasında önemli rol oynar. Başın dik duruşu boyun kaslarına binen streslerin en düşük düzeyde kalmasını sağlar.

Omurgasının ana ağırlık taşıyan bölümü omurlar arası disk ve omur gövdeleri ve omurlar arası eklemdir(faset eklemler). Duruş değişikliği ile omurgaya uygulanan yükler, bu sütunun direncini etkiler. Omurgaya kuvvet uygulandığı vakit disk yassılaşır ve diskin iç basıncı artar. Duruş bozuklukları ilerleyen yıllarda boyun-sırt bölgesinde kireçlenmeye neden olabileceğinden kasların zamanla gerilerek ve zayıflayarak bel ve boyun fıtığı oluşumuna zemin hazırlayacaktır.

Şikayetleri:Doğru duruş için bağlar ve kasların dengede olması gerekir. Bozuk duruştaki denge bozukluğu yorgunluğa, iskelette asimetriye ve uyarılarla ağrıya yol açar. Anormal duruşu korumak için kaslar aşırı gerilirler. Zamanla kas gerginliği ve ağrı ortaya çıkar.

Bulguları:Doğru bir omurga; arkadan bakıldığında kafatası kemiğiyle boyun omurgasının birleşim yerinden kuyruk sokumuna kadar omurga dik bir doğru durumunda inmeli, omuz yükseklikleri ve leğen kemiği hizaları sağ ve sol tarafta eşit olmalı, yandan bakıldığında baş ile omuz aynı hizada olmalı, sırt ve bel eğrilikleri aşırı çıkık veya aşırı düz olmamalıdır.Omurganın yana eğriliği (skolyoz), sırt omurgasının arkaya doğru aşırı kavislenmesi (kifoz) gibi çeşitli duruş bozuklukları vardır.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Duruş analizinin maksadı; hastada mevcut duruş bozukluklarını saptanarak buna uygun tedavi programlarının verilebilmesi, ayrıca gelecekte olabilecek değişikliklerin değerlendirilebilmesidir.

Analizde; çekül, duruş tahtaları, Symmetrigraf, özel cetveller, değişik yükseklikte tahta bloklar, mezura, deri bölgelerini işaretlemek için özel kalemler kullanılmaktadır. Duruşu etkileyen birçok faktör olmakla beraber bunlardan üçü sıklık bakımından önem kazanmıştır.

Ailesel ve kalıtımsal bariz dorsal kifoz ve aşırı lomber lordoz,

2.Doğuştan veya sonradan olma yapısal bozukluklar; sinir, kas, kemik ve bağ dokusunda duraklamış veya ilerleyici anomaliler,

Gelişme döneminde alışkanlıklar veya yanlış eğitimle edinilmiş bozuk duruşlar.
Duruşta ailesel, kalıtımsal veya hastalıklardan kaynaklanan sapmalar, dikkatli anamnez, klinik muayene ve laboratuar desteği ile ortaya konulabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:Doğru duruşu etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak duruşanalizi yapıldıktan sonra duruş bozukluğu saptananlarda bu bozukluğun vücut hareket anormalliklerden mi yoksa gergin veya kuvvetsiz anatomik yapılardan mı kaynaklandığı belirlenmelidir.

Duruş bozukluklarındaki ilk basamak hasta eğitimidir. Çünkü pek çok hasta duruşları bozuk olduğundan ve bu durumun fiziki belirtilere katkıda bulunduğundan habersizdirler. Hastaya öncelikle doğru duruş ve kötü duruşun ne olduğunun öğretilmesi esastır. Bu eğitim esnasında mobilya yükseklikleri , çalışma alanlarının düzeni, yatak ve yastık tipleri, kaldırma ve uzatma işeri öğretilir.

Boy aynaları oturma ya da ayakta durma esnasında ki durağan duruş bozukluklarını ve hareket esnasında ki aktif duruş bozukluklarını hastaya göstermek maksadıyla kullanılmalıdır.

Gergin ya da zayıf olduğundan duruş bozukluğuna neden olan yapılarda germe ve kuvvetlendirmeyle birlikte uygun bir egzersiz programı verilir.

Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Ayakta duruşta dikkat edilecek:

-Uzun süre aynı pozisyonda ayakta durmaktan kaçınılmalıdır.

-Mümkünse ayak altına bir kutu yada tahta yerleştirerek bir ayak yükseltilmeli ve 5-15 dk. aralarla ayaklar değiştirilmelidir(ör. Mutfakta )

-Yatış pozisyonu esnasında başın altına yastık konulmalı lakin omuzlar yastığın altında kalmalıdır. Burda da kullanılan yastık sayısı ve tipi önemlidir. Çok sayıda ve sert yastıklar sırt üstü pozisyonda başı öne, yan yatışta yana doğru zorlar.

İdeal oturma duruşunda,

-Sırt düz ve omuzlar geride olmalı, kalçalar sandalyenin sırtlığına değmelidir.

-Beldeki tabi eğriliklerin sürdürülebilmesi için küçük yuvarlanmış bir havlu yada bir bel yastığı kullanılabilir.

-Dizler kalçalarla aynı hizada ayrıca hafifçe yüksek olmalıdır. Bunun için bir ayak yükseltici kullanılabilir.

-Bacak bacak üstüne atılmamalıdır.

-Aynı pozisyonda 30 dk dan fazla oturmaktan kaçınılmalıdır.

-Bilgisayar monitörü göz hizasında olmalı

-Oturma pozisyonundan ayağa kalkarken sandalyenin önüne doğru yer değiştirilmeli ve bacaklar düz hale getirilerek kalkılmalıdır. Belden öne eğilmekten kaçınılmalıdır.

 

Duruş bozukluğu ve Fıtık nedir?

Bel Fıtığı

Bel Fıtığı

Kötü Duruş Yanlış Postür Ve Duruş Bozukluğu

Kötü Duruş Yanlış Postür Ve Duruş Bozukluğu

En Önemli Bel Ağrısı Nedeni Olan Bel Fıtığını Tanımlamak Için Öncelikle Omurganın Yapısının Ve Görevlerinin Bilinmesi Gerekir
En Önemli Bel Ağrısı Nedeni Olan Bel Fıtığını Tanımlamak Için Öncelikle Omurganın Yapısının Ve Görevlerinin Bilinmesi Gerekir

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak