Nedir

Engelli Kimlik Kartı nedir ve hangi kurum tarafından verilmektedir?

Engelli Kimlik Kartı ne demektir ve hangi kurum tarafından verilmektedir?
19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Engelliler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Engellilere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği engellilere tanınmış hak ve hizmetlerden faydalanmada kullanılması için engelli kişilere verilen kimlik kartıdır. Engelli kimlik belgesi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri aracılığıyla düzenlenmektedir.

Engelli kimlik kartı, doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal kabiliyetlerini yüzde kırk (%40) ya da daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan engelli bireylere verilmektedir.

Engelli kimlik kartları; ihtiva ettiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması ya da herhangi bir nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından yeniden düzenlenir.

Engelli kimlik belgesi engelli sağlık kurulu raporu yerine geçmez. Kimlik kartına sahip her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı, mevzuatta münhasıran engelli kişilere tanınmış hak ve hizmetlerden faydalanır. Kimlik kartı alıp almamak engelli kişinin dileğine bağlıdır.

Yabancı ülkede yaşayan Türk yurttaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan engelli sağlık kurulu raporu Türkiye’de geçerli değildir. Engelli kimlik belgesi almak üzere, mevzuat gereği yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden engelli sağlık kurulu raporu almaları gereklidir.

Engelli Kimlik Kartı İle Ülkemizde Engelli Kişilere Sağlanan Hak Ve Hizmetler Nelerdir?

Engelli kimlik belgesi ile başta bedava ve indirimli yolculuk olmak üzere bir çok hak ve hizmetten faydalanılmaktadır.

Engelli kişilerin yararlanacakları hak ve indirimler; alakalı kurum, kuruluş ya da yerel yönetimler tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kurumlarının, engelli kimlik kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş engellilik bilgisi veya engellilere verilen sağlık kurulu raporunu esas alarak engellilere sağladığı rahatlıklar bulunmaktadır. Bu indirimler ve/veya oranları vakit zaman alakalı kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir.

Engelli Kimlik Kartı nedir ve hangi kurum tarafından verilmektedir?

Engelli Kimlik Kartı Nedir Ve Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir

Engelli Kimlik Kartı Nedir Ve Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir

Engelli Kimlik Karti

Engelli Kimlik Karti

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak