Nedir

Göz Tembelliği rahatsızlığı nedir?

Göz Tembelliği rahatsızlığı nedir?
Göz tembelliği(ambliyopi), gözde ve görme yollarında bilinen bir hastalık olmaksızın, görmenin engellenmesi ve/veya her iki göz arası anormal etkileşim sonucu ortaya çıkan, çoğunlukla tek gözde, nadir olarak iki gözde ortaya çıkan görme azlığıdır. Görmede bulanıklık, görme azlığı, çift görme gibi belirtileri olabilmektedir.

Her iki gözde bulunan kırma kusurlarının farklı derecelerde olması en çok göz tembelliği sebebidir. Şaşılık(gözde kayma), kayan gözde göz tembelliğine neden olabilir. Gözün kendisine bağlı katarakt, göz bebeğini kapayan pitozis(göz kapağı düşüklüğü), korneal(gözün ön şeffaf tabakası) skar(iz) gibi hastalıklarda görme engellenmesine bağlı olarak gelişim çağlarında beyin ve göz arasında anormal etkileşim sebebiyle tek ya da iki taraflı göz tembelliği oluşabilir.

TANISI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Tüm çocuklar gelişimsel dönemde, okul öncesi dönemde şikayetleri olmasa bile kesinlikle göz hekimi tarafından muayene edilmelidir.

Özellikle erken doğan bebekler, sendromik çocuklar, serebral palsi vb. nörolojik hastalığı olanlar, ailede göz tembelliği ya da şaşılık olan bebeklerde, şaşılık oluşması riski daha yüksektir ve bu durum göz tembelliğine neden olabilir.

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Şaşılık ya da diğer görmenin engellendiği durumlarda, hastalığın düzeltilmesi göz tembelliği gelişimini engellemede önemlidir.

İyi gören göze kapatma yapılması, sık kullanılan tedavi yöntemidir. Tembel gözün kullanımını teşvik eder. Kapamanın tam ya da kısmi vakitli yapılması hastanın yaşına ve tembellğin derecesine göre değişir. İyi gören gözün ilaçlarla görmesinin bulanıklaştırılması da, özellikle kapatma tedavisine uyum sağlayamayan çocuklarda diğer bir yöntemdir. Unutulmaması gereken, kapatma tedavisi çoğunlukla 11-12 yaşlarına kadar etkili olur, sonraki yaşlarda çoğunlukla başarısız olacaktır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir : Tedavi sonrası hekimin önerisi halinde, tavsiye ettiği aralıklarda kontroller yapılmalı ve aksatılmamalıdır.

Göz Tembelliği rahatsızlığı nedir?

Göz Tembelliği Nedir Nedenleri Nelerdir

Göz Tembelliği Nedir Nedenleri Nelerdir

Göz Tembelliği Ambliyopi Nedir

Göz Tembelliği Ambliyopi Nedir

Çocuklarda Göz Bozukluğuna Dikkat

Çocuklarda Göz Bozukluğuna Dikkat

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak