Nedir

Hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl yapılır?

Hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl yapılır?
Cinsel istismar haberlerinin arkasından en çok kullanılan terimlerden bir tanesi de hadım oldu. Hadım etme işlemi her ne sebebe dayanırsa dayansın yapılış itibarıyla cerrahi ve kimyevi hadım olarak ikiye ayrılmaktadır. Türkiye’de halen yasalaşmamış olan kimyevi hadım, çeşitli şekillerde kimyevi ya da fiziki hadım cezası verilebiliyor. Peki, hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl yapılır?

Arapça kökenli bir kelime olan hadımın sözlük manası “kısırlaştırılmış erkek” manasına gelmektedir. Hadım etmenin hem hukuki hem de tıbbî yönü bulunmaktadır. Hadım etme tıbbî olarak, “ anormal cinsel ilişkilerin önüne geçilmesi maksadıyla erkeklerin, erkeklik fonksiyonlarının bittirilmesi ya da devamlı surette erkek cinsel organlarının fonksiyonlarının devre dışı bırakılmasıdır”Tıbbi bir müdahale olan hadım etme işlemlerinin tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. Hadım yöntemi, değişik kültürlerde değişik maksatlarla kullanılmışlardır. Söz konusu fiilin yapılma maksatları arasında en fazla cezalandırma ve savaşlarda esir düşme sonucu hadım etme işlemi gerçekleştirilmiştir. Hadım etme işlemi her ne sebebe dayanırsa dayansın yapılış itibarıyla cerrahi ve kimyevi hadım olarak ikiye ayrılmaktadır. Geçmişte daha çok cerrahi hadıma başvurulurken zamanımızda kimyasal ilaçlar yardımı ile hadım etme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi Hadım

Cerrahi hadım ya da orşiektomi olarak adlandırılan bahis konusu bu yöntem, testislerin ameliyat ile alınmasını ifade eder. Cerrahi hadım sisteminde vücutta
testosteron üreten hayâların (er bezi, testisler) tamamen vücuttan uzaklaştırılması ya da sürekli olarak hayâların hormon üretme yetenekine son verilmesidir.

Kimyasal Hadım

Yaklaşık yarım asırdan beri cinsel sapkınlıkları olan suçlular, cerrahi hadım etme yönteminden ayrı olarak kimyevi hadım etme yöntemi ile tedavi edilmektedirler. Özellikle de bu durum son on beş yıldan beri çokça tercih edilmektedir. Kimyasal hadım uygulaması aslında insan bedenine yapılan bir müdahaledir. Çünkü kullanılacak ilaçlar kişinin vücut zenginliğini, bütünlüğünü ve sağlığına zarar verir özelliktedirler. Çünkü testosteron üretimine müdahale aslında vücut bütünlüğüne bir ihlali özelliğindedir. Uygulanan tedavi bedenin normal akışını ortadan kaldırmaktadır ve patalojik olarak bozmaktadır.

 

Hadım nedir? Kimyasal hadım nasıl yapılır?

Kimyasal Hadım Nedir Hadım Nasıl Yapılır Cinsel Ilişkiye Girebilir Mi

Kimyasal Hadım Nedir Hadım Nasıl Yapılır Cinsel Ilişkiye Girebilir Mi

Kimyasal Hadım Ile Cinsel Terör Vakıalarının

Kimyasal Hadım Ile Cinsel Terör Vakıalarının

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak