Nedir

Havale nedir? Havale nasıl yapılır?

Havale nedir? Havale nasıl yapılır?
Havale, para transfer yöntemleri arasında önemli bir konuma sahiptir. Uzun zamandır kullanılan normal ödeme sistemleri arasında yer alan havale, belirli oranda kesinti dahilinde gerçekleştirilebilmektedir. Peki, para transfer sistemleri arasında havale ne demektir ve ne demektir? İşte, çok kullanılan para aktarım sistemi havale hakkında bazı bilgiler

Havale, PTT başta olmak üzere bir çok bankanın kullandığı para transfer yöntemleri arasında yer almaktadır. Belirli oranda kesinti ile gerçekleştirilebilen havale, hesaplar arası para transferinin en eski yöntemlerinden birisidir. Peki, tam manasıyla havale ne demektir ve ne anlama gelmektedir? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler

HAVALE NEDİR?

Havale, göndericinin yatırdığı paranın alıcı olarak gösterdiği bir kişiye ödenmesi, bir posta çeki hesabına işlenmesini ya da bir posta çeki hesabı sahibinin hesabındaki paradan ifade ettiği kadarının alıcı olarak gösterdiği bir üçüncü kişiye ya da kendisine ödenmesi manasına gelmektedir.

Havale bedelinin gösterilen alıcıya ödenmesi yönündeki talimat, kurumlar tarafından elektronik ortamda yerine getirilir. Bir havale emirinde birden fazla alıcı ve gönderici gösterilemez. Ancak, birden fazla gerçek kişi isminden oluşan ortaklık ve benzeri tüzel kişilik unvanlarıyla aracı adresli havale emirinde birden fazla isim bulunması bu hükme aykırılık teşkil etmez.

Gönderici havalesinin PTT tarafından belirlenen ek hizmetler kullanılarak ödenmesini isteyebilir.

Bu istekler, hizmetin mahiyeti ve uygulanabilirlik derecesi dikkate alınarak, öngörülen ek ücret karşılığı kabul edilir ve yerine getirilir.

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip kişilerin adına gelen havaleler, alıcının işitme, konuşma ya da görme engelli olup olmadığına bakılmaksızın kendisine ya da tayin etmişse mutemet ya da vekiline ödenir.

Medeni haklarını kullanma ehliyetinden yoksun;

a) Küçükler adına gelen havaleler küçüğün velisine, velisi yoksa kanuni temsilcisine,

b) Mahcurlar adına gelen havaleler ise alakalı hakkındaki hacir kararının bir sureti ödeme yapan kuruma verilmiş olmak kaydı ile hacir hükmü kapsamına göre ödenir.

Serbestçe girilemeyen yerlerdeki kişiler adına gelen havale paraları,  PTT işyerine başvuran alıcının kendisine, atamak kaydı ile mutemet ya da vekiline yahut kuruluşun mutemedine ödenir.

Alıcısı ölmüş olan havaleler için göndericinin dileği doğrultusunda işlem yapılır. Göndericiden yanıt alınamaması durumunda havale, bekletme süresi sonunda geri gönderilir.

Alıcı, ödeme yapacak görevlilere geçerli bir kimlik kartı göstermek sureti ile kimliğini kanıtlamak zorundadır.

Ayrıca alıcının, havale belgesinin öngörülen yerlerini imzalaması, imzalayamıyorsa, imza yerine sol elinin baş parmağı, bu da yoksa diğer parmaklarından biri bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

Havale nedir? Havale nasıl yapılır?

Havale Nedir

Havale Nedir

Havale Nedir Bankacılıkta Havale Nasıl Yapılır

Havale Nedir Bankacılıkta Havale Nasıl Yapılır

Havale Ve Eft Nasıl Yapılır

Havale Ve Eft Nasıl Yapılır

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak