Nedir

Hepatit B nedir?

Hepatit B nedir?
Hepatit B hastalığı, hepatit B virüsünün neden olduğu, bulaşıcı bir hastalıktır. 3-10 gün devam eden sarılık öncesi dönemde halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın sızısı, ateş, baş sızısı, kas sızısı, deri döküntüleri, eklem ağrıları, koyu renkli idrar gibi belirtiler görülür. Sarılık dönemi değişkendir fakat çoğunlukla 1-3 hafta sürer. Bu dönemde sarılık, açık ya da yeşil dışkı, karaciğer hassasiyeti ve büyüklüğü olur. İyileşme döneminde, sarılık, iştahsızlık ve diğer belirtiler kaybolur ise de halsizlik ve yorgunluk, haftalar veya aylar sürebilir.. Peki Hepatit B nedir?

Kontrol edilmemiş kan transfüzyonu veya kan ürünlerinin kullanımı,
Sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi veya diş müdahaleleri,
Anneden bebeğe doğum esnasında,
Kullanılmış enjektör paylaşımı,
Tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımı,
Sterilize edilmemiş araçlarla dövme veya vücut takılarının uygulanması,
Güvenli olmayan cinsel ilişki.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarında Bulaştırıcılık Dönemi Ne Kadar Sürer?

Akut ya da kronik hepatit enfeksiyonu olmasına bakılmaksızın tüm HBsAg pozitif insanoğlu bulaştırıcı olarak kabul edilmelidir. Hastalığın bulaşmasından sorumlu madde (HBsAg ) kan ve vücut sıvılarında belirtilerin başlamasından 2 ay öncesinden belirtilerin çıkışının sonrasına kadar olan dönemde mevcuttur.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunmak Neden Önemlidir?

Akut HBV enfeksiyonu geçiren yetişkinlerin büyük bir kısmı tamamiyle iyileşir ve hastalığa karşı bağışıklık oluşur.

Ancak bununla beraber akut hastalık geçiren insanların %1-2’sinde, % 63- 93 oranında ölümle sonuçlanan fulminant hepatit gelişir. Akut HBV enfeksiyonu sonuçları ciddi olabilmesine karşın HBV enfeksiyonuyla ilişkili ciddi komplikasyonların pek çok kronik enfeksiyon sebebiyledir. Kronik karaciğer hastalığı, siroz ya da karaciğer kanseri gibi hastalıklardan her sene binlerce insan yaşamını kaybetmektedir.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarından Korunma Yolları Nelerdir?

Akut ya da kronik HBV enfeksiyonu olan kişiler, diğer kişilere kanlarını ve diğer vücut sıvını başka insanlara bulaştırmaktan kaçınmalıdır. Onlar kan bağışında bulunmamalıdırlar hane halkı üyeleriyle diş fırçası ya da jilet paylaşmamalıdır. Hastane ortamında, HBV enfeksiyonu olan hastalara karşı standart önlemler alınmalıdır. Ancak Hepatit B virüs enfeksiyonlarından korunmanın en etkin yolu aşıalmadır.

Hepatit B Virüs Enfeksiyonlarının Tedavisi Nasıldır?

Akut HBV enfeksiyonunun özgül bir tedavisi bulunmamaktadır. Tedavi destekleyicidir.

Kronik HBV tedavisindeki maksat siroz, karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanserine ilerlemenin önlenmesidir. Bu nedenle kronik hepatit B hastalarının, hastalık gelişimi ve tedavi alternatifleri açısından düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir. Kronik hepatit B tedavisinde kullanılan çok çeşitli ilaç seçeneği mevcuttur. Tedaviyle hastalık kontrol altına alınabilmekle beraber virüsün vücuttan tamamiyle uzaklaştırılması çoğunlukla mümkün olmamaktadır .Genel olarak tedavi hastalığın derecesine göre ağızdan alınan bir antiviral ilaçtan karaciğer nakline kadar değişiklik göstermektedir.

Hepatit B Virüs Alınma Yaşıyla Hastalık Gelişimi Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

Hepatit B virüs enfeksiyonlarının kronikleşmesi dolayısı ile ilerleyici sonuçlar doğurması yaş ile ters orantılıdır. Anneden HBV virüsü alan bebeklerin %90’ı, 1-5 yaş arası HBV ile enfekte çocukların ise % 30- 50’si kronik olarak enfekte olur. Yetişkinlerde kronik HBV enfeksiyonu gelişme riski yaklaşık % 5’tir.Bu nedenle bebeklik ve çocukluk dönemi aşılaması daha da önem kazanmaktadır.

Gebe Kadınlarda Serolojik Tarama Yapılmalı Mıdır?

Yenidoğan bebeklerin acil temas sonrası tedavisi gerekliliğinin belirlenebilmesi için, tüm gebe bayanlara doğum öncesi HBsAg bakılması tavsiye edilmektedir. HBV enfeksiyonu için risk altında olan bayanlar ya da HBV enfeksiyonu geçiren bayanlar, doğum için hastaneye başvurdukları dönemde de tekrar test edilmelidirler.

Bebeklerde Hepatit B Aşısı Uygulama Takvimi Nasıldır?

Bebeklerde ilk dozu doğumda ilk 72 saat tercihan 24 saat içerisinde uygulanmalıdır.1. ayın sonunda 2. doz ve 6. ayın sonunda da 3. dozu uygulanır.

Annesi Hepatit Taşıyıcısı Olan Yenidoğan Bebeğe HBV Enfeksiyonunun Önlenmesi İçin Neler Yapılmaktadır?

Annesi hepatit B taşıyıcısı olan bebeklere, 12 saat içerisinde Hepatit B aşısı 1.dozuyla birlikte HBIG (Hepatit B İmmun Globulini) de uygulanmalıdır. 2.doz 1.ayın sonunda ve 3.doz 6. ayın sonunda uygulanır. Bebeğe son aşı dozundan enaz dört hafta sonra Anti-HBs ve HBsAg testleri bakılmalıdır. Bu şekilde hem aktif (aşı ile) ve hem de pasif (Hepatit B İmmun Globulini ile) bağışıklanan bebeklerin yaklaşık %95’inde HBV enfeksiyonlarını engellemek mümkün olmaktadır.

Bebeklik Dönemi Dışında Hepatit B Aşı Uygulaması Nasıldır?

Bebeklik dönemi dışında da aşı uygulama takvimi 0-1-6 şeması şeklinde olmakla beraber zorunlu hallerde hepatit B’nin 1. ve 2. dozu arasında enaz 4 hafta, 2. ve 3. dozu arasında enaz 8 hafta olmalı, ayrıca 3. doz 1. dozdan enaz 16 hafta sonra uygulanmalıdır.

Aşının Etkinliği Nasıldır?

3 doz hepatit B aşısından sonra yetişkinlerin %90’dan fazlasında, bebek-çocukların ve 19 yaşa kadar olan kişilerin %95’inde yeterli antikor cevabı gelişmektedir. Fakat yaşa bağlı olarak değişiklikler, düşmeler gözlenebilir.40 yaşından sonra da yaklaşık hastaların %90’ ında antikor cevabı oluşurken 60 yaş üstünde %75 antikor oluşmaktadır.

Aşıya Yanıt Vermeyenlerde Yaklaşım Nasıl Olmalıdır?

3 doz aşı yapıldıktan sonra anti HBs cevabı (≥10 mIU/ml) gelişmeyen kişilere 3 dozluk hepatit B aşı serisi tekrarlanır. Son dozdan 2 ay sonra antikor bakılır. 2 kür aşı yapılmasına karşın cevap vermeyenler %5’lik gruba Hepatit B virüs enfeksiyonlarıyla ilgili bilgi verme yapılır ve olası temasta HBIG ile proflaksi yapılır.

Aşının Kesin Yapılmaması Gereken Durum Var Mıdır?

Ekmek hamur harcını mayasına (Saccharomyces serevisiae) karşı gelişen çok şiddetli allerjik reaksiyon( anafilaktik reaksiyon) varlığında aşı uygulanmamalıdır.

Hepatit B Aşısının Yan Etkileri Nelerdir?

En sık bildirilen yan etkiler enjeksiyon yerinde ağrı ve hafif ateştir. Halsizlik, baş sızısı ve huzursuzluk gelişebilir. Ölümcül olabilecek düzeyde alerji (anaflaksi) aşı yan etkileri raporlarına göre her 600.000 kişide bir görülen seyrek bir yan etkidir.

Hepatit B nedir?

Hepatit B Nedir Hepatit B Belirtileri Ve Tedaviler

Hepatit B Nedir Hepatit B Belirtileri Ve Tedaviler

Hepatit B Karaciğerde Iltihaplanmaya Neden Olan Ve Hepatit B Virüsünün Hbv Neden Olduğu Viral Bir Hastalıktır Hepatit B Bu Grupta Yer Alan Virüs
Hepatit B Karaciğerde Iltihaplanmaya Neden Olan Ve Hepatit B Virüsünün Hbv Neden Olduğu Viral Bir Hastalıktır Hepatit B Bu Grupta Yer Alan Virüs

Hepatit B Belirtileri Nedir

Hepatit B Belirtileri Nedir

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak