Gündem

İçişleri Bakanlığı bin 200 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne zaman bitecek?

İçişleri Bakanlığı bin 200 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Başvurular ne vakit bitecek?
Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üstünden paylaşılan ilana göre İçişleri Bakanlığı içerisinde isdihdam etmek üzere bin 200 personel alımı yapılacak. Söz konusu ilanın yayımlanmasının arkasından, başvuru tarihleri ve koşulları gibi ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular başladı mı?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız Merkez teşkilatıyla 81 İl Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlükleri emrinde isdihdam edilmek üzere alttaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda tanesi ve konum unvanı belirtilen boş pozisyonlarda toplam 1200 adet personel isdihdam edilecek. İşte, ilanın ayrıntıları ve bakanlıktan yapılan açıklama…

Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli web sitesinde yer alan lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, mesleki ve teknik lise mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Mesleki ve Teknik Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında alakalı sınav duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığı ile e-Devlet parolası ile erişip elektronik ortamda müracaat edecekler. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular e-Devlet parolası ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet parolası almaları gereklidir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, bizzat başvuruyla üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen özellikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

(b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye arabozan karıştırma, edimin ifasına arabozan karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini sürekli yapmasına engel olabilecek ruh hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden enaz 60 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydı ile başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen konum unvanı esas alınmak sureti ile yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen konum sayısının 5 katı adayın içinde bulunmak,

4- Adaylar lakin bir konum unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru yalnızca bir ile ya da Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla konum unvanına ya da birden fazlayla ya da il ile beraber Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Benzer Konular :

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Ne Zaman Başvuru Şartları Nelerdir

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvurusu Ne Zaman Başvuru Şartları Nelerdir

Yazar Hakkında

Eften Püften

Yorum bırak