Nasıl Yapılır

İçişleri Bakanlığı bin 200 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve maaş bilgisi

İçişleri Bakanlığı bin 200 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve maaş bilgisi
Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi sayfası üstünden paylaşılan ilana göre İçişleri Bakanlığı içerisinde isdihdam etmek üzere bin 200 personel alımı yapılacak. İstihdam edilecek kişiler sözlü sınavla belirlenecek ve ofis personeli olarak vazife alacak. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

KPSS puanı ve sözlü sınavla yapacak olan , adaylara şartlar hakkında bazı bilgiler verdi. 8 farklı bölgede gerçekleştirilecek olan İçişleri Bakanlığı sözlü sınavı, bazı usüllere göre gerçekleştirilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı için sözlü sınav nasıl gerçekleştirilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler..

İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde yayımladığı 1200 personel alımı için başvuru işlemleri başladı. Çoğunluğu ofis personeli olmak üzere bir çok ilde 1.200 personel isdihdam etmeye hazırlanan İçişleri Bakanlığı, başvuruları kendi web sitesi üstünden alacak. Adaylar, kendilerine uygun olan pozisyonları seçerek başvurularını tamamlayabilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1- Adaylar; Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli web sitesinde yer alan lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Lisans Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na, ön lisans mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Ön Lisans Giriş(Sözlü)
Sınavı İş Talep Formu”na, mesleki ve teknik lise mezunları için “2019 yılı 4/B Sözleşmeli Personel Mesleki ve Teknik Lise Giriş(Sözlü) Sınavı İş Talep Formu”na KPSS(B) Grubu puan türünden kendisine uygun olanı seçerek, 21-26 Şubat 2019 tarihleri arasında alakalı sınav
duyurusu bölümünde yayımlanacak olan başvuru linki aracılığı ile e-Devlet parolası ile erişip elektronik ortamda müracaat edeceklerdir. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla ya da bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Başvurular e-Devlet parolası ile yapılacağından, adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet parolası almaları gereklidir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, bizzat başvuruyla üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

3- İş Talep Formunu elektronik ortamda doldurup, başvurusunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Bilgilerimi Kaydet” butonuna basmaları gereklidir. Bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme
kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak isteğinde bulunamayacaklardır. Bilgilerinde eksiklik ya da hata olduğunu fark eden adaylar ise 26 Şubat 2019 tarihi saat: 17:30’a kadar bilgilerini yeniden güncelleyip “Bilgilerimi Kaydet” butonuna
basarak başvuru işlemini tamamlamak zorundadırlar.

4- Giriş(sözlü) sınavına lisans ve ön lisans seviyesinde başvuracak adayların mezuniyet bilgileri Yüksek Öğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata olan adayların başvuru formunda alakalı kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak
girmeleri gerekmekte olup, bu durumda olan adayların tasdikli diploma örneğini ya da turkiye.gov.tr adresinden temin edilen mezuniyet belgelerini pdf veya jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gereklidir.

5- Arşiv Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan; Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik ya da Kütüphanecilik lisans programından herhangi birinden mezun olmayıp, programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça
derslerinden enaz birine yer veren lisans bölümlerinden mezun olan adayların bunu gösterir tasdikli transkript belgelerini pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri gereklidir.

6- Giriş(sözlü) sınavına mesleki ve teknik lise seviyesinde başvuracak adayların mezuniyet bilgilerini manuel olarak girmeleri ve tasdikli diploma örneğini pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri gereklidir.

7- Yurt içerisindeki ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan eğitim durumuna ilişkin alakalı fakültelere denkliği olan adayların, eğitim bilgisi sekmesinde alakalı kutucuğu işaretleyip denklik belgelerini yüklemeleri gereklidir.

8- Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların alakalı kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri gereklidir.

9- Adayların başvuru aşamasında Bakanlığın Personel Genel Müdürlüğünün http://personel.icisleri.gov.tr web adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını pdf veya jpeg formatında modüle yüklemeleri zorunludur.

10- Başvurular tamamlandıktan sonra sistem 26 Şubat 2019 tarihinde saat:17:30’da kapatılacağından belirtilen saatten sonra İş Talep Formunun çıktısı alınamayacaktır. Bu nedenle adayların İş Talep Formunun çıktısını 17:30’dan önce belirtilen başvuru tarihleri arasında
almaları gereklidir.

11- Giriş(sözlü) sınavına ilişkin başvuru belgeleri, teslim tarihi ve teslim yerleriyle diğer hususlarla alakalı gerekli bilgi vermeler, adaylara Bakanlığın www.icisleri.gov.tr adresli resmi web sitesinden yapılacaktır. Bu bildirimler bildirim hükmünde olup, ayrıca ilgili
adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

12- Başvuru evrakları alakalı İl Valiliklerince incelendikten sonra başvuruda bulunulan konum unvanına ilişkin bu ilanda belirtilen gerekli başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru belgeleri, İl Valiliklerince tam ve eksiksiz olarak teslim alınacaktır. İnceleme sonucunda gerekli başvuru şartlarını taşımayan adayların başvuru belgeleri hiç bir suretle İl Valiliklerince teslim alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak isteğinde bulunamayacaklardır.

13- Bu ilanın (E) maddesinde belirtilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgelerinin bir ya da birkaçını belirtilen süre içinde teslim etmeyen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak isteğinde bulunamayacak olup, sorumluluk alakalı adaylara ait olacaktır. Posta, mail, faks yolu ile gönderilen giriş(sözlü) sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

14- Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan müracaatlar ile eksik ya da hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

15- Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

TÜM DETAYLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yayımlanan ilana göre başvuru şartları arasında şu ayrıntılar yer alacak;

HANGİ İLDE KAÇ KİŞİ ALINACAĞINI GÖRMEK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen özellikleri taşımak,

(a) Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmak,

(b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir sene veya daha fazla süre ile hapis cezasına veya affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtekarlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye arabozan karıştırma, edimin ifasına arabozan karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini sürekli yapmasına engel olabilecek ruh hastalığı bulunmamak,

2- 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak 1984 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar)

3- ÖSYM tarafından 2018 senesinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) ve mesleki ve teknik lise mezunları için KPSSP(94) puan türünden enaz 60 ve üstünde KPSS puanı almış olmak kaydı ile başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen konum unvanı esas alınmak sureti ile yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen konum sayısının 5 katı adayın içinde bulunmak,

4- Adaylar lakin bir konum unvanın sınavına başvurabilecektir. Bu başvuru yalnızca bir ile ya da Bakanlığa yapılacaktır. Birden fazla konum unvanına ya da birden fazlayla ya da il ile beraber Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Brüt ücretler şöyle olacak;

Arşiv Uzmanı 2.650 TL
Mühendis  4.438 TL
Tekniker  3.348 TL
Şehir Plancısı  4.438 TL
Teknisyen 2.784 TL
Büro Personeli 2.650 TL

BAŞVURULAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Müracaatlar tamamlandıktan sonra, adayların Bakanlık merkez teşkilatında ya da 81 il valiliğinde tercih ettikleri konum unvanlarına göre lisans mezunları KPSSP(3) puan türü, ön lisans mezunları KPSSP(93) puan türü ve mesleki ve teknik lise mezunları için ise KPSSP(94) puan türü esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, sözleşmeli boş pozisyonların dağılımını gösterir Ek-l/a ve Ek-l/b sayılı tablolara göre her konum unvanı için KPSS(B) Grubu puan türlerine göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar aday, giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait Bakanlık merkez teşkilatıyla 81 il valiliğine ilişkin unvan bazlı listeler 21 Mart 2019 tarihinde Bakanlığımız www.icisleri.gov.tr adresli web sitesinde ilan edilecektir Aynı puan türü ve konum için başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş(sözlü) sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Aynı puana sahip adaylar soyadı sıralamasına göre ilan edilecektir.

Ek-2 sayılı tabloda belirtilen sınav komisyonları, sınav başvuru belgelerini teslim eden adayların gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını kontrol edeceklerdir. Şartları taşıyan adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Başvuru belgeleri üstünde yapılan inceleme sonucunda
gerekli şartları taşımadığı belirlenen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınmayacak olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak isteğinde bulunamayacaklardır.

 SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, alakalı Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi seviyesi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (10 puan) ,
c) Liyakati, temsil yeteneki, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),
ç) Özgüveni, ikna yeteneki ve inandırıcılığı (10 puan),
d) Genel kültürü ve genel kabiliyeti (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üstünden değerlendirilir.
Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını yitirmiş sayılacaktır.

Benzer Konular :

İçişleri Bakanlığı Bin Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır İşte Başvuru Şartları Ve Maaş Bilgisi Son Dakika Haberleri
İçişleri Bakanlığı Bin Personel Alımı Başvurusu Nasıl Yapılır İşte Başvuru Şartları Ve Maaş Bilgisi Son Dakika Haberleri

Yazar Hakkında

Eften Püften

Yorum bırak