Nasıl Yapılır

Kimlik kartını kaybederseniz yenisi nasıl çıkarılır? Başvuru için neler yapılmalı?

Kimlik kartını kaybederseniz yenisi nasıl çıkarılır? Başvuru için neler yapılmalı?
Kimlik kartının alındıktan sonra kaybolması ya da değiştirilmesi halinde sistemdeki fotoğraf altı ay öncesine ait değil ise ilgiliden son altı ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik belgesi başvurusu alınır. Kayıp ve değiştirme sebebiyle kimlik belgesi başvurularında kişinin biyometrik doğrulaması yapılmadan kimlik belgesi düzenlenmez.

Kayıp ve değiştirme sebebiyle kimlik belgesi taleplerinde;

a) On beş yaşını tamamlamamış çocukların; veli, vasi ya da vekâletname ibraz edenler ile Kanunun 17 nci maddesindeki beyanla yükümlü kişilerin kimlik belgesi başvurusu alınır.

b) On beş yaşını tamamlayan kişinin kimliğini ispatlayıcı bir belge/kimlik ibraz edememesi veya sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi ya da yerleşim yeri adresi bulunmayan veya beyan edilen yerleşim yeri adresinden şüphe duyulması halinde anne, baba, eş, var ise ergin kardeş ya da ergin çocuklarının ya da vasinin beyanı yeterli sayılır.

c) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma altındakiler ile cezaevi, bakımevi, huzur evi gibi kurumlar içerisinde bulunan on beş yaşını tamamlamış kişilerin sistemde kayıtlı kişi olup olmadığı konusunda tereddüde düşülmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından düzenlenecek fotoğraflı resmi belgeyle başvuruları alınır.

d) (a), (b) ve (c) kapsamında alınan başvurularda sistem üstünden beyanın doğruluğu kontrol edilir ve başvuru belgesinde “Başvuran Kişinin İmzası” alanında kayıt altına alınır.

e) Sistem üstünden yapılan kontrollerde bir kanaate ulaşılamaması, tereddüt oluşması ya da kişinin kaydının uzun süredir işlem görmemiş olması durumunda mülkî idare amirinin emriyle kolluk güçlerince tahkîkat yapılır. Soruşturmanın olumlu sonuçlanması hâlinde kişinin başvurusu alınır.

f) Soruşturmanın olumsuz sonuçlanması, elde edilen bilgi ve bulguların yetersiz görülmesi veya kişinin iddia ettiği kaydın sahibi olduğu konusunda tereddüde düşülmesi hâlinde; var ise anne ya da babasından, anne ya da babasının ölmüş olması hâlindeyse varsa ergin kardeşlerinden, tıbbi rapora dayalı Türk mahkemelerinden alınmış anne-babası/kardeşleri olduğuna dair tesbit kararı ibraz edilmedikçe kimlik belgesi başvurusu alınmaz.

Geçerlilik süresi dolmadan kimlik belgesi alınabilir mi?

Geçerlilik süresi dolmadan yeni kimlik belgesi düzenlenmesi lakin kart ya da yonga üstünde yer alan bilgilerden herhangi birinin değişmesi, kart üstünde tahrifat, kırılma, elektronik bilgi okumayı engelleyen bir durum olması, kimlik belgesi ile elektronik olarak kimlik doğrulama yapılamaması, kimlik kartının kaybedilmesi ya da periyodik güvenlik değerlendirmeleri sonucunda kimlik kartının kullanılmasına engel teşkil edecek bir zaafiyetin belirlenmesi gibi haklı bir nedenle mümkündür.

Kimlik kartını kaybederseniz yenisi nasıl çıkarılır? Başvuru için neler yapılmalı?

Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Için Biyometrik Fotoğraf Ve Liralık Kart Ücreti Gerektiği Ifade Edilen Açıklamada Şunlar Yer Aldı
Yeni Kimlik Kartı Başvuruları Için Biyometrik Fotoğraf Ve Liralık Kart Ücreti Gerektiği Ifade Edilen Açıklamada Şunlar Yer Aldı

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak