Nedir

Menenjit nedir, belirtileri nelerdir?

Menenjit ne demektir, belirtileri nelerdir?
Menenjit mikropların beyin zarını ve beyini enfekte etmesi sonucunda oluşan hastalık tablosudur. Bakteri, virüs ya da mantar gibi bir takım enfeksiyon etkenleri menenjit yapabilir. Mikrobun tipine göre hastalığın seyri ve tedavisi değişebilmektedir. Bakteriyel menenjit erken evrede tedavi edilmediğinde başta duyma kaybı, beyin hasarı ve ölümle sonuçlanabilen ciddi bir hastalık tablosudur.

 

Birincisi çok tehlikelidir ve birden başlar, baş sızısı, şok tablosu ve tüm vücutta çürüğe benzer morluklar oluşabilir. Bazen 12 saat gibi kısa sürede ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle acil tedavi oldukça önemlidir. Meningokok menenjiti bulaşıcıdır ve hasta ile teması olan hasta yakını ve sağlık çalışanlarının antibiyotikle korunmasını gerektirir.

İkinci ve daha sık görülen tipi olanlar; bir iki günlük nezleye benzer şikayetler ile hastalık tablosu ortaya çıkar. Beraberinde şiddetli baş sızısı, kusma ve döküntü olabilir. Tanı belden, beyin – omurilik sıvısının alınması ve mikropların görülmesi ile konur.

Pnömokok menenjiti denilen menenjit genellikle 45 yaşın üzerindeki hastalarda daha sıktır. Tehlikelidir ve % 25 hastada bir takım kalıcı hasarlar oluşturabilir. Fazla bulaşıcı değildir, salgın görülmez, koruyucu tedaviye gerek yoktur. Hemofilus influenza menenjitiyse genellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda oluşabilir.

Tüberküloz (verem) menenjiti, nadir görülen önemli bir menenjit türüdür. Belirtiler çok belirsiz olabilir ve hasta kendini kötü hissedinceye kadar birkaç hafta geçer. Tanı gene beyin omurilik sıvısının incelenmesi ile konur ve tedavisi uzun süreli (1 yıl) antibiyotik kullanılmasıyla olmaktadır.

Şikayetler:

Yüksek ateş,
Halsizlik,
Baş sızısı,
İştahsızlık
Basmakla solmayan döküntü,
Ensede ağrı,
Başı öne eğememek,
Işık hassasiyeti,
Sersemlik hissi,
Zihin bulanıklığı,
Havale geçirme.

TANISI İÇİN NE YAPILMALIDI?

Deneyimli bir hekim tarafından fizik muayene yapılması gereklidir. Doktorunuzun gerekli gördüğü durumlarda belden sıvı alma işlemi ve bu sıvının laboratuvar incelemesiyle olabilmektedir. Bu işlem öncesi kan testleri ve beyin tomoğrafisi tetkikleri yapılmalıdır.

 

TEDAVİSİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Hayati tehdit edebilen bir durum olduğundan tedavi lakin hastane koşullarında sıkı takip altında yapılabilmektedir Bakteri­lerle oluşan menenjitlerde hastalığın olası gidişi tanının zamanlamasına ve tanıyla tedavi arasında geçen süreye bağlıdır. Her geçen saatin bile büyük önem taşıdığı bu hastalıkta tanının bir an önce konulup teda­viye başlanılması oldukça önemlidir. Uygun antibiyotik se­çimi için gerekli olan laboratuvar testle­rinin hemen sonuç vermemesi sebebiy­le, menenjitlerin büyük çoğunlukla en çok hastalık yapan mikroplar düşünülüp tedavi buna göre düzenlenir.

TEDAVİ SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Doktorunuz tarafından düşünülen tarihlerde kontrollere gelmeniz gereklidir. Uzun süre istirahat edilmelidir. Eve dönüşten sonra bir müddet daha tam olarak iyileşmiş hissedilmeyebileceği unutulmamalıdır. Devam eden baş ağrıları için yalnızca doktorunuz tarafından tavsiye edilen ağrı dindiriciler kullanılmalıdır.

Menenjite Karşı Aşılama

Menenjite neden olan bazı mikroplara karşı aşı vardır ve yüzde 95 oranında koruyucudur. Özellikle hac ve umre ziyaretine gidecekler ile akdeniz anemisi gibi hastalığı olanlar, dalağı olmayan, bağışıklık sistemi düşük olan hastalara menenjit aşısı yapılması tavsiye edilmektedir.

Menenjit nedir, belirtileri nelerdir?

Menenjit Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi Ve Aşı Ile Korunma

Menenjit Nedir Belirtileri Nedenleri Tedavisi Ve Aşı Ile Korunma

Menenjit Nedenine Bağlı Olarak Çeşittir

Menenjit Nedenine Bağlı Olarak Çeşittir

Menenjit Nedir Belirtileri Ve Tedavisi

Menenjit Nedir Belirtileri Ve Tedavisi

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak