Nedir

Net ve Brüt maaş nedir?

Net ve Brüt maaş nedir?
Net ve Brüt maaş sorgusu, bir çok çalışanın araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşverenlerin maaş hesabı yaparken değerlendirdiği net ve brüt maaş, sigorta ve vergi gibi kesintilerin yapılmış veya yapılmamış hallerini tanımlamaktadır. Net maaş, çalışanın eline geçen kesintisiz rakamı ifade ederken, brüt maaş ise bunun tam tersi olarak kesintinin yapılmamış halini ifade etmektedir. İşte net ve brüt maaş ne demektir sorusunun ayrıntılı anlatımı

Net ve brüt maaş ne demektir sorusu, çalışanlar ya da iş yaşamına yeni başlayacak olan bir çok kişinin gündemindeki konulardan birisi olarak sorgulanmaya devam ediliyor. Net maaş, cepte kalan rakamı ifade ederken, brüt maaş ise kesintilerin yapılmamış halini tanımlamaktadır. İşte, net ve brüt ücretin tam tanımı…

BRÜT ÜCRET NEDİR?

İşçilere iş veren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenen; halen vergi ve sosyal güvenlik kesintileriyle varsa diğer kesintiler yapılmadan evvelki ücrete brüt ücret denir.

NET ÜCRET NEDİR?

İşçilere iş veren ya da üçüncü kişiler tarafından ödenen ve devamlılık niteliği taşıyan, alakalı mevzuat hükümlerine göre vergi ve sosyal güvenlik pirimi var ise diğer kesintiler yapıldıktan sonra hesaplanarak ödenen tutara net ücret denir. Bu ücretin içinde bazı kurumlarda AGİ yer alırken, bazı kurumlardaysa AGİ ekstra olarak verilebilmektedir.

Asgari geçim indirimi, kişinin veya ailenin asgari geçim seviyesini sağlayacak bölümünün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılmasıdır. Asgari geçim indirimi, bir kimsenin vergi ödeme gücünün ancak, o kimsenin fizyolojik varlığını sürdürebilecek gerekli vasıtalar sağlandıktan sonra bahis konusu olabileceği noktasından hareket ederek vergilendirmede sosyal adaleti sağlama maksadına yönelik olarak ortaya çıkmıştır.

Net ve Brüt maaş nedir?

Aylık Brüt Ve Net Ücret Capsli

Aylık Brüt Ve Net Ücret Capsli

Yeni Asgari Ücret Ve Hesaplamalar

Yeni Asgari Ücret Ve Hesaplamalar

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak