Genel Teknoloji

Nükleer Santrallerin Zararları Nedir?

Hepinizin bildiği gibi Nükleer enerji günümüzde enerji kaynağı olarak kullanımı yaygın enerji çeşitlerinden birisidir. Peki ya hiç Nükleer Santrallerin çevreye olan etkisi nedir bunu düşündünüz mü ?

Nükleer Santraller bilindiği üzere bir çok reaktörden oluşur ve bu reaktörlerin içerisinde bulunan radyoaktif materyallerin merkezde oluşan tepkimesiyle ortaya çıkan ısı ile enerji üretilmesi prensibiyle çalışmaktadırlar. Tepkime sonrası ortayan çıkan ısının ana sebebi ise reaktörlerin içerisinde bulunan uranyum materyalinin bir atom tepkimesine girererek ısı yaymasından meydana gelmektedir. Bu kısma kadar herşey güzel olsa da uranyum adlı materyal bu tepkimeye girdiği sırada yaydığı radyasyon bakımından faydaları kadar zararlara da sebebiyet vermektedir. Bu tepkime sırasında oluşan radyasyon miktarı o kadar fazladır ki bu atıkları muhafaza edebilmek için çok özel binalar veyahut kurşun muhafazalar da korunmaları gerekmektedir.

Reaktörlerin çalışma prensiplerine geri dönecek olur isek eğer;  uranyum tepkimesi süresince oluşan ısıyı emmek için reaktörlerin içerisinde özel olarak nötron çubukları mevcuttur. Bu çubuklar ortaya çıkan nötronları emerek ortaya bir hayli yüksek bir ısı ortaya çıkarır. Ortaya çıkan bu yüksek ısı ise reaktörde bulunan gaz tabakası tarafından absorbe edilir ve sistem yardımıyla bu ısı suya iletilerek döngü tamamlanmış olur. Oluşan atıklardaki radyasyon seviyesi eğer düşecek işe düşmesi beklenip bu maddeler toprağa veya denize dökülürler.

 

Nükleer Santrallerin Çevreye Verdiği Zarar

Bu atıkların doğaya ulaşabilmeleri genellikle güçlü rüzgarlar ve yağmurlarla mümkün olmaktadır. Atıkların bulunduğu bölgede bulunan bu doğal faktörler sayesinde radyoaktif cisimler toprağa veya suya yayılarak bu bölgede bulunan canlı yaşamı doğrudan etkileyebilmektedir. Bu canlıların eti veya bitkilerin meyvesinden tüketen insanlar ise doğrudan olarak radyasyondan etkilenmiş olurlar.

Nükleer Santrallerin İnsanlara Zararı

  • Nükleer reaktörlerde oluşan uranyum tepkimesinin ardından oluşumu sağlanan Plütonyum maddesi doğrudan bir şekilde kanser hücrelerini tetikleyebilmektedir ve insanlar üzerinde zehir etkisi göstermektedir. Bu maddenin toprak tarafından tamamen emilimi için gereken süre ise 250 yıldır.
  • Bu tepkimeler sırasında ortaya çıkan bir başka zararlı radyoaktif madde ise Stronsiyum  dir. Reaktörlerdeki tepkime sonucu ortaya çıkan bu madde ise yağmurlar ile beraber toprağa karışarak canlı yaşamını tehlikeye sokmaktadır. Genellikle hayvanların sütlerinden insanlara geçerek kan kanseri dahil bir çok hastalığa sebebiyet vermektedir. Bu maddenin toprak tarafından tamamen yok ediliş süresi ise 280 yıldır
  • Bu maddelere ek olarak yine gıdalar ile insanları etkileyebilen diğer radyoaktif kanserojen maddeler ise Sezyum  ve İyod dur. Bu maddeler insan vücuduna giriş yaptığında ise çocuklarda gelişim bozukluklarına yetişkinlerde ise troid kanserine sebebiyet verebilmektedirler.

 

 Bunların dışında Nükleer Santraller hakkında söylenebilecek bir başka söz ise bu tesislerin yapımları sırasında ortaya çıkan yüksek maaliyet ve uzun yıllar gerektiren bir sürecin işlemesidir. Ayrıca yapılan tesislerin istenilen bir zamanda kapatılması ise mümkün olamayacak kadar zordur, bu tesislerin oluşturduğu çevresel atık yüzyıllarca çevreye etki edebilmektedir ve oluşabilecek bir nükleer kaza da Dünya üzerindeki etkisi çok büyüktür.

Yazar Hakkında

Puften Bilgiler

Felsefi yaklaşımlar, gelişen düzen hepimizi bir bilgi gurusu haline getirdi! Eften püften bilgilerin yerine sizlere yararlı olabilmek adına sitemizde kaliteli içeriklere yer vermeye gayret ediyoruz. İyi bloglar!

1 Yorum

Yorum bırak