Nedir

Pendname nedir?

Pendname nedir?
Üniversite sınavı sonrası en fazla araştırılan terimlerden bir tanesi de pendname oldu. Peki, edebiyat sorularından birinde çıkan pendnamenin manası nedir? İşte, Divan Edebiyatı terimlerinden olan pendname hakkında ayrıntılar!

Pendname 16. asır divan edebiyatının önde gelen eserlerindendir. Bir ahlâk kitabıdır. Fabl ağırlıklıdır. Eserde 500 kadar atasözü ve deyime yer verilmiştir. Pendnamelerin en meşhuru Feridüddin Attar’ın Pendname’sidir. Bu eserin Türkçeye manzum, mensur bir çok çevirisi yapılmıştır.

Güvahi’nin 1527’de yazıya döktüğü 2133 beyitlik manzum Pend-name’de Attar’ın tesiri pek görülmemektedir. Pendname türü kaside, gazel, terci-i bend, mesnevi nazım şekilleri ile kaleme alınmıştır.

 

Pendname nedir?

Pendname Nedir Özellikleri Nelerdir

Ahmet Yesevi

Ahmet Yesevi

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak