Sağlık

Plasebo etkisi nedir? İyileşmede etki sağlıyor mu?

Plasebo tesiri nedir? İyileşmede etki sağlıyor mu?
Plasebo tesiri, herhangi bir rahatsızlığın tedavi ediliyor hissi verilmesi ile geçmesine verilen addır. Kişinin kendisine verilen maddenin ilaç olduğuna inanması ile birlikte iyileşme sürecine girmesi, plasebo tesirine önemli bir örnektir. İşte, plasebo tesirine dair geniş kapsamlı ayrıntılar

, farmakodinamik tesiri ya da tedaviye yönelik özgül bir özelliği olmayan fakat hastanın tesirine inandığı bir tedaviyle elde edilen sonuç için kullanılan bir kavramdır.

Plasebo, hoşnutluk durumuna yol açmakta, aynı bir ilacın tesiri gibi vücuttaki yolaklar aracılığı ile etkisini göstermektedir.

Teorik olarak plasebonun bu etkileri klasik şartlanma, beklenti ve mükafat modeli gibi kuramlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Hastanın ve hekimin beklentilerinden, verilen ilaçların rengine, sayısına ve şekline, hekimin tutumundan, hastanın özelliklerine kadar bir çok faktörün plasebo tesirinden sorumlu olduğu öne sürülmüştür. İnsanların yaşamda karşılaştıkları uyaranlara fazla ya da az olarak yanıt üretme özellikleri şahsi olarak değişmektedir. Bu durum üstünde öğrenilmiş durumlar ile klinik görünüm ve kişilerin biyolojik yapıları arasındaki ilişki rol oynamaktadır. Plasebo cevabında duygu durumda, motivasyonda ya da bilişsel işlevlerde değişiklik gibi daha karmaşık süreçler rol oynamaktadır.

Plasebo fenomeni ilk olarak ağrı alanındaki çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.  Günümüzde de halen ağrıda plaseboyla ilgili çalışmalar çoğunluktadır. Nörogörüntüleme yöntemlerinin gelişmesi sonrası ağrının hissedilmesi ve kontrolünde yeri olan bir çok beyin bölgesi tanımlanmıştır.

DEPRESİF BOZUKLUKTA PLASEBO ETKİSİ

Major depresyonu olan hastaların verilen antidepresan ve plasebo tedavisi sonunda, tedavi öncesine göre niceliksel elektroensefalografiyle beyin aktivitesi incelenmiş ve plaseboya yanıt veren grupta, elektroensefalografik aktivitenin ölçüm birimi olan ve kan akımıyla kuvvetli korelasyon gösteren prefrontal kordansta bariz artış bildirilmiştir.

Plasebonun anksiyete üstündeki tesirini inceleyen çalışmalarda sağlıklı gönüllülere hoşnutsuzluk oluşturan görüntüler gösterilmiş ve duygusal algı ölçülmüştür.

Benzer Konular :

Plasebo Etkisi Nedir İyileşmede Etki Sağlıyor Mu

Plasebo Etkisi Nedir İyileşmede Etki Sağlıyor Mu

Kaynak Nejm

Kaynak Nejm

Yazar Hakkında

Eften Püften

Yorum bırak