Gündem

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı
Sağlık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde isdihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvuru koşulları ve ayrıntılar belli oldu. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve alakalı yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR üstünden 6 bin 409 sürekli işçi alınacak. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne vakit bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yakın vakit önce müjdesini verdiği, Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde isdihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için başvurular başladı. web sitesi üstünden veya şahsen yapılacak başvurular için süreyse oldukça sınırlı. İşte, bahis konusu istihdamın ayrıntıları…

‘nın İŞKUR üstünden başvurularını alacağı 6 bin 409 sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları, İŞKUR web sitesi üstünden yayımlanacak. Şartları uyan adaylar, başvurularını 31 Aralık 2018 – 4 Ocak 2019 tarihlerinde İŞKUR İl Müdürlüğü Hizmet Merkezine bizzat veya “www.iskur.gov.tr” adresinden yapabilecek.

İlan edilen kadrolar için yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak isdihdam edilecek.

Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yeri (çalıştırılacağı il) ve bir meslek koluna başvuru yapacak. Kamu kurum ve kurumlarının alakalı disiplin mevzuatı uyarınca görevinden ya da meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecek.

ASİL VE YEDEK LİSTELER YHGM’DEN İLAN EDİLECEK

Kura usulüne tabi taleplerden, bilgisayar sistem kurulum bakım tamir ve arıza çözme elemanı, biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı, elektrikçi (genel), güvenlik görevlisi (silahsız), klinik destek elemanı (hastane), şoför (yolcu taşıma), veri giriş kontrol işletmeni ve yardımcı klinik elemanı (diş) mesleklerine ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilmesine müteakip sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecek.

Sınava alınacak asıl adayların listesi, İŞKUR’un ilettiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak sureti ile münhal kadronun dört katı, öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak sureti ile münhal kadronun dört katı olarak noter huzurunda kura ile belirlenecek. Kura ile aynı sayıda yedek adayın adlarını kapsayan liste de oluşturulacak.

Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” web adresinde ilan edilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerden, ambulans sürücüsüyle hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi meslekleri için KPSS puanı, öncelik hakkına sahip olanlardan ise öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınmak sureti ile İŞKUR tarafından belirlenerek, Sağlık Bakanlığına bildirilen münhal kadronun dört katı aday listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün “www.yhgm.saglik.gov.tr” web adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından kura usulü ile belirlenen listeler ile İŞKUR tarafından doğrudan sınava esas bildirilen listeler, il sağlık müdürlüklerine gönderilecek. İl sağlık müdürlüklerince sınava katılacak adaylardan başvuru belgelerini teslim etmeleri istenecek.

İl sağlık müdürlükleri tarafından alakalı belge kontrolü yapılarak talep şartlarına uygun adayların hangi tarihte ve nerde sözlü sınava katılacağı alakalı il sağlık müdürlüğünün web adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacak ve bu ilan bildirim yerine geçecek.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ’NDE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerindeki ilan edilen tüm kadrolara iş başvurusunda bulunanlar, il sağlık müdürlükleri tarafından sözlü sınava tabi tutulacak.

Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

Sözlü sınavda tüm adaylar 100 tam puan üstünden değerlendirilecek. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üstünden belirlenecek.

Adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleriyle diğer her türlü duyurular sınavı gerçekleştirecek olan il sağlık müdürlüklerinin web adresinde ilan edilecek.

Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından sonra 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kurulu ya da kurullarına sunulmak üzere il sağlık müdürlüklerine yazılı olarak verebilecek.

Sınav kurulu ya da kurullarınca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak sureti ile kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm ile KPSS’de başarılı olmak yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecek.

Atamaya hak kazanan adaylardan doğum, hastalık, askerlik gibi sebeplerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 gün içerisinde göreve başlamaları sağlanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların, 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesindeki alakalı şartları taşıması gerekecek.

18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

– Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve arzu edilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamış olmak,

– İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

– KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 senesinde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden enaz 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 senesinde yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden enaz 60 puan almış olmak.

Benzer Konular :

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir Başvuru Nasıl Yapılır

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir Başvuru Nasıl Yapılır

Sağlık Bakanlığı Bin İşçi Personel Alımı

Sağlık Bakanlığı Bin İşçi Personel Alımı

Yazar Hakkında

Eften Püften

Yorum bırak