Nedir

Vaskülit nedir? Vaskülit tedavisi nasıl yapılır?

Vaskülit nedir? Vaskülit tedavisi nasıl yapılır?
Nadir görülen ve bazan yaşam tehdit edici sonuçlar doğurabilen bir hastalık olan vaskülitin nasıl bir hastalık olduğu, belirtileri ve tedavi yöntemleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, vaskülit nedir? Vaskülit tedavisi nasıl yapılır?

Vaskülit hastalığının belirtileri ve tedavisi son zamanlarda merak konusu oldu. Söz konusu hastalık hakkında araştırma yapan yurttaşlar ‘Vaskülit nedir?’ sorusuna cevap arıyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı bilgiler ışığında vaskülit hakkında merak edilen ayrıntılar…

Tanımı:

Kan damarı duvarında oluşan yangısal değişimlerin tümüne verilen addır. Bu durumda damar siteminde tıkanma, daralma ve anevrizmalar ile seyreden ve çoklu organ yetmezliğine yol açan bir durum ortaya çıkabilir. Vaskülit kan damarlarının iltihabıdır.

Şikayetleri:

Nedeni belli olmayan ateş, kilogram kaybı ve yorgunluk, deri lezyonları (ürtiker, livado retikülaris, palpabl purpura, nodül, ülser ve nekroz gibi deri sorunları), sebebi bilinmeyen miyalji, artrit ya da artralji, hipertansiyon, yumuşak doku ödemi gibi bulgular gösteren bir damar hastalığıdır.

Bulguları:                       

Belirtiler tutulan damar tipi ve organ tutulumunun ciddiyetine göre değişiklik gösterir. Ani başlayan ya da haftalar içerisinde yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Hastaların % 50’sinde halsizlik ve ateş vardır. hastaların hemen hepsinde deri lezyonları bulunur.

Alt ekstremite, kalça bölgesi, üst ekstremite, gövde ve yüzde benekli ve kabartılı, ciltte nokta biçiminde kanamalar (damar dışına kan çıkması), deri veya mukozal bölgelerde mavi ya da mor renkte yama tarzında kanamalar, ciltte soyulmalar, ciltte solukluk, deri ve mukozal bölgelerde hissedilir küçük kanamalar, bazan kızarıklık, eritema nodozum şeklinde belirtiler görülür.

Göz kapaklarında, saçlı deride, dudaklarda, kulaklarda, el ve ayak sırtlarında, sırtta, testis kısımlarında, genital bölge kısımlarında anjiyografi ödem gibi belirtiler görülebilir. Diz ve ayak bileklerinde şişlik, hassasiyet, sızılı hareket ve seröz eklem sıvısı gibi şikayetler gösterebilir.

Kolik sızısı, kusma ve gaitada gizli ya da açık kan, ishal ya da kanlı balgam şeklinde dışkılama, böbrek tutulumunda kanlı idrar yapma, idrarda protein görülmesi, idrarda silendiüri, azotemi oligüri gibi bulgular vardır. Merkezi sinir sistemi tutulumunda beyindeki dengesiz sinir şarj-deşarjı sonucunda kasların kısmi veya generalize olarak kasılması şeklinde durumlar ortaya çıkabilir. Hafif felç veya koma gibi durumlar gelişebilir.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Vaskülitin bulguları etkilediği organa ve damar sistemine göre değişir. Bazı vaskülitler tek organı etkiler iken, bazıları da birden çok organı etkileyebilir. Vaskülit tanısı en kesin olarak biyopsiyle konur.

Biyopside damar duvarı boyunca iltihap hücrelerinin görülmesi ve buna bağlı değişikliklerin izlenmesi tanı koymada yardımcıdır. Fakat biyopsi alınan yerde bu değişiklikler olmayabilir veya hastalıklı bölge biyopsi için elverişli (beyin dokusundan biyopsi alma zorluğu gibi) olmayabilir.

Bu gibi durumlarda kan testleri (eritrosit, sedimantasyon hızı, C reaktif protein gibi) testler, idrar tahlilleri ve radyolojik görüntüleme yöntemleri (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve özellikle kan damarlarını görüntülemek için kullanılan anjiyo gibi) radyolojik incelemeler tanıda kullanılır.

Vaskülitlerin ayırıcı tanısı önemlidir. Örneğin deri döküntülerinde vaskülit şikayetleri hemorejik diatez ve septisemi ile, gastrointestinal sistem tutulumunda vaskülit şikayetleri akut karın ağrıları ve inflamatuar barsak hastalığı ile, böbrek tutulumunda akut glomerulonefrit vaskülit şikayetleri gibi başka sebeplerden meydana gelen benzer şikayetlerden vaskülitlerin ayırıcı tanısı çok önemlidir. Vaskülit tanısı çoğunlukla romatoloji bölümlerinde, ciddi araştırmalar sonucu konulabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Vaskülit tedavi edilebilir bir hastalıktır ve tedavi uzun ve yoğundur. Vaskülit tedavisinde bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanılır ve steroidler bu ilaçların başında gelir. Siteroid tedavisine çoğunlukla bağışıklık sitemini baskılayıcı başka ilaçlar da ilave edilir.

Tedavi sürecinde ilaçların yan etkilerini ya da ne kadar etkili olduklarının takip edilebilmesi için hastaların, sıkı hekim kontrolü altında enaz bir veya daha fazla gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Vaskülit tedavisi tek bir uzmanlık dalını değil, birden fazla uzmanlık dalını ilgilendirir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Vaskülit tedavisi uzun süreli bir tedavi olup, hastanın kontrollerini ve kullanacağı ilaçları aksatmamalı, doktorunun tavsiye ettiği takip sürelerinde doktoruna başvurması, tüm vücudu etkileyebilen bir hastalık olduğundan herhangi bir sorun olduğunda bunu doktoruna iletmesi gereklidir.

Vaskülit hastalarının kullandığı ilaçların bir kısmı immun sistemi baskıladığı için enfeksiyolara karşı yatkınları fazladır, bu açıdan da daha dikkatli olmalıdırlar.

Vaskülit nedir? Vaskülit tedavisi nasıl yapılır?

Ürtikeryal Vaskülit Nedir Damar Iltihabi Vaskülit Şifa Market

Ürtikeryal Vaskülit Nedir Damar Iltihabi Vaskülit Şifa Market

Ürtikeryal Vaskülit

Ürtikeryal Vaskülit

Vaskülit Damar Iltihabı Nedir Çeşitleri Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır

Vaskülit Damar Iltihabı Nedir Çeşitleri Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır

Yazar Hakkında

Eften Değil Püften

Yorum bırak